Napközis házirend

NAPKÖZIS (TANULÓSZOBÁS) HÁZIREND

Igény esetén a tanulókat minden tanév elején (indokolt esetben tanév közben) be kell íratni a napközis pedagógusoknál. Át-és kiiratkozás bejelentése minden hónap 25-ig történjen.

A gyerekeket a megbeszélt időpontban kísérjük ki a bejárathoz, kérjük, hogy ott várják őket! Délután közösen étkezünk, foglalkozásokat tartunk és megírjuk a házi feladatot, tanulunk. Kérjük, hogy gyermeke legalább 16 óráig maradjon a napköziben, hogy házi feladata elkészüljön.

Amennyiben indokolt esetben szeretné gyermekét hamarabb elkérni, azt a napközis üzenő füzetben, írásban jelezze, mellyel egyben tudomásul veszi, hogy ilyenkor gyermeke házi feladata nem készül el. A napközis üzenő füzet az iskolai tájékoztató füzettel egyenértékű, mindennap hordani kell, elvesztése esetén pedig pótolni kell.

Napközibe érkezéskor a mobiltelefonokat a gyerekeknek kikapcsolt állapotban le kell adniuk a napközis nevelőknek, amiket a foglalkozások végén minden nap visszakapnak.

Napközi után a gyerekek nem tartózkodhatnak az iskola épületében és területén, felelősséget a szülők vállalnak értük.

Hogyan tanulunk?

A napköziben 1 illetve 2 órát biztosítunk hetirend szerint a csendes tanulásra.

Elsődleges feladatunk a házi feladat elkészítése. Ennek pontosságához szükséges a leckefüzet vezetése és a felelősök, melyek segítségével tudjuk ellenőrizni azt. Rendszeresen segítségünkre van a könyvtár is: a hozzáolvasás lehetősége hozzájárul a jó tanulmányi előmenetel biztosításához.

A házi feladatok megoldási sorrendjét úgy befolyásoljuk, hogy javaslatunk szerint a tanulókat a nehezebben megoldható feladatok elsődleges elvégzésére ösztönözzük. A feladatok megoldásához szükség esetén egyéni segítséget is nyújtunk. A csendes tanulás hozzásegíti a tanulókat az önálló munkavégzéshez.

Leckeírás mellett a hangos olvasás gyakoroltatására és tanulásra is fordítunk időt (vers/tananyag tanulása). A tanulmányi munka eredményességét közösen értékeljük.

Délután hívható telefonszámok:

  • Központi iskola: 06-30/388-0109
  • Telephely:          06-29/435-391