Móra – díj

A kiemelkedő teljesítmények értékelésére iskolai Móra-díjat alapítottunk.

 plakett smal

– A Móra-díj iskolánkban Móra emléklap és plakett formájában adományozható. Csak a legnagyobb teljesítmények elismerésére adható, így őrizhetjük meg értékállóságát, tekintélyét.
– A díjat mindig a tanévzáró ünnepélyen adja át az intézmény vezetője
– A díjazásra a nevelőtestület tagja vagy a diákönkormányzat tehet javaslatot, de mindig szükséges az illetékes munkaközösség jóváhagyása is.
– Móra emléklapban részesülnek azok a 4. osztályos, plakettben azok a 8. osztályos tanulók, akik minden tanévben jeles tanulmányi eredményt és példás magatartást tanúsítottak
– A díjban részesülhetnek azok a tanulók is, akik az év során a körzeti tanulmányi ill. egyéb komoly tekintélyű versenyeken, sportversenyeken iskolánkból többször értek el helyezést.
– Móra-díjat kaphatnak még azok a tanulók is, akik kiváló erkölcsi tulajdonságaikkal, viselkedésükkel példát mutatnak társaiknak.

Móra – díjasok